Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Voorbeelden

Heeft u ook een voorbeeld? Laat het ons weten!
Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand wordt met enige regelmaat als beleidscriterium gehanteerd. Zo hanteren gemeenten een afstandscriterium voor coffeeshops ten opzichte van scholen. In Nederland is het vergelijken van deze gegevens niet heel eenvoudig. Nog moeilijker is dit voor grensgemeenten. INSPIRE kan hierbij helpen.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/afstand-als-criterium-een-grensregio
Appstore voor de waterprofessional

Appstore voor de waterprofessional

De HydroNET Water Control Room vertaalt data uit diverse databronnen naar georganiseerde persoonlijke waterkennis en beslissingsondersteuning op maat. INSPIRE maakt het het geïntegreerd gebruik van de benodigde gegevens mogelijk door deze gegevens te ontsluiten en te standaardiseren.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/appstore-voor-de-waterprofessional
Bestemmingsplan Alert

Bestemmingsplan Alert

Staatsbosbeheer beheert in Nederland 260.000 hectare natuurgebied. In deze gebieden wil zij natuur, landschap en cultuurhistorische waarde beschermen, natuurbeleving mogelijk maken en natuurproducten benutten. Wijzigingen in bestemmingsplannen kunnen invloed hebben op de juiste werkwijze om deze doelen te behalen. Staatsbosbeheer ontwikkelde daarom een signaleringsservice.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/bestemmingsplan-alert-0
Eenvoudiger realiseren van functiekaart plangebied

Eenvoudiger realiseren van functiekaart plangebied

Stedenbouwkundige adviesbureaus maken veel bestemmingsplannen in opdracht van gemeenten. Vast onderdeel van het planproces is het maken van een functiekaart van het plangebied. Zo’n kaart is een belangrijke bouwsteen voor het uiteindelijke plan.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/eenvoudiger-realiseren-van-functiekaart-plangebied
Hooikoorts verwachting

Hooikoorts verwachting

Pollennieuws is een App die dagelijks actuele informatie geeft over pollen, pollenplanten en hooikoorts. Dagelijks worden gebruikers geïnformeerd over de actuele hooikoortsbelasting per regio en wordt een 5-daagse hooikoortsverwachting gegeven.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/hooikoorts-verwachting
INSPIRE data als linked open data hergebruiken

INSPIRE data als linked open data hergebruiken

CitySDK Linked Open is een platform dat het mogelijk maakt om INSPIRE-gegevens en andere gegevens als “linked open data sets” beschikbaar te stellen, te integreren en te gebruiken voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/inspire-data-als-linked-open-data-hergebruiken
Inzicht in woongenot en voorzieningen

Inzicht in woongenot en voorzieningen

WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een instrument dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. De WZWV combineert gedetailleerde lokale gegevens over bijvoorbeeld woningvoorraad, voorzieningen aanbod, locaties en capaciteit met gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA) en landelijk beschikbare achtergrond kaarten (wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d). INSPIRE draagt bij aan het gestandaardiseerd beschikbaar zijn van deze gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/inzicht-woongenot-en-voorzieningen
Is mijn zwemplek schoon en veilig?

Is mijn zwemplek schoon en veilig?

Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemplekken die zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

http://www.zwemwater.nl
Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de staat van de leefomgeving. Het Compendium is een belangrijke basis voor beleid en wordt eenvoudiger ontwikkeld door de beschikbaarheid van INSPIRE gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/lagere-kosten-door-beschikbaarheid-gegevens
Mijn huis en haar omgeving

Mijn huis en haar omgeving

Open huis bevat statistische, demografische en basisgegevens over panden. De App geeft de gebruiker een beter beeld van een huis en van de directe omgeving. Zo krijg je bijvoorbeeld informatie over gemiddelde inkomens, bouwjaar van de huizen en de aanwezigheid van voorzieningen in de directe omgeving. Nuttig voor potentiële kopers of huurders van een huis of bewoners van een huis die meer willen weten over hun woonomgeving.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/mijn-huis-en-haar-omgeving
Omgevingsbelasting voor geluid en lucht op pand niveau

Omgevingsbelasting voor geluid en lucht op pand niveau

Deze app maakt het mogelijk om tot op pand niveau de omgevingsbelasting voor geluid en lucht weer te geven. Hierbij wordt gewerkt met scenario´s voor wegen, spoorwegen en industrie.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/omgevingsbelasting-voor-geluid-en-lucht-op-pand-niveau