Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Vervoersnetwerken (Top10NL)

Verwijzingen

Naar dataset

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.

De TOP10NL wordt voor meerdere INSPIRE thema's gebruikt.

Voor het INSPIRE thema Vervoersnetwerken ontsluit de TOP10NL de wegen, spoorwegen, waterwegen en de kabelbanen:

  • voor wegen bevat de TOP10NL uitgebreide informatie over de wegdelen in Nederland, onder andere het type weg, aantal rijstroken, het verkeersgebruik en het fysieke voorkomen;
  • voor spoorwegen toont de dataset informatie over de spoorbaandelen in Nederland. Zo bevat het informatie over type, breedte, aantal sporen en de vervoersfunctie;
  • voor waterwegen biedt de dataset inzicht in de havens en de veerboot oversteekplaatsen;
  • en tot slot ontsluit de TOP10NL de kabelbanen.

Voor het INSPIRE thema Bodemgebruik ontsluit de TOP10NL de feitelijke bedekking van de bodem van Nederland zoals wegen, spoorwegen, water, gebouwen, gras, en bos. Hoe het land wordt gebruikt, vindt u bij het INSPIRE thema Landgebruik. In het thema Landgebruik is een grasbodem bijvoorbeeld nader gedefinieerd als weiland of als voetbalveld.

Voor het INSPIRE thema Gebouwen ontsluit de TOP10NL gegevens over het type gebouw (station, religieus gebouw, vuurtoren, molen, etc). Deze informatie ontbreekt in de Basisregistratie Gebouwen (LV BAG).

Voor het INSPIRE thema Hydrografie ontsluit de Top10NL gegevens over de benaming en type waterlopen (zee, waterloop, meer, plan, ven, vijver)

Voor het INSPIRE thema Zeegebieden, biedt de Top10NL informatie over de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.

TOP10NL is het meest gedetailleerde bestand uit de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT is onderdeel van het stelsel van Basisregistraties. TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en informatie uit externe bestanden. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen.

Zie voor meer informatie de website van het Kadaster