Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Vaarwegen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In het Nationaal Wegen Bestand-Vaarwegen vindt u alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10.

In de dataset zijn de vaarwegvakken en kilometermarkering opgenomen. Deze gegevens zijn zowel geschikt voor beroeps- en recreatievaart en worden eens in de drie maanden geüpdatet.

Door het Vaarwegen bestand te gebruiken met andere scheepvaart gerelateerde data kunt u een completer beeld krijgen van lokale omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan informatie over sluizen, waterstanden, stroomsnelheden of scheepvaartberichten.

NB: Dit bestand bevat naast vaarwegen ook wegen op land.