Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Vaarweg markeringen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u informatie over vaarweg markeringen in de Nederlandse vaarwegen, inclusief de zee.

Nederland kent zo’n 15.000 vaarwegmarkeringen zoals boeien en lichtopstanden. Deze markeringen zijn belangrijk voor de veiligheid op de vaarweg, omdat schepen hierop navigeren. De locatie van markeringen wordt bepaald aan de hand van onder andere waterstanden en bodemhoogten.

Met behulp van markeringen wordt de vaargeul, dan wel obstakels of gevaren in de vaargeul aangegeven. De markeringen kunnen zowel vast als drijvend zijn. Van elke markering is de naam van de vaarweg bekend, de benaming, de vorm en kleur van de markering en de coördinaten van de locatie.

Zie ook het Noordzeeloket.