Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.

Het Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-wegen) bevat vrijwel alle wegen van Nederland. In totaal 145.000 kilometer weg beheert door Rijk, provincie, gemeente of waterschap. Het NWB wordt vier keer per jaar geactualiseerd en bevat informatie over onder andere ligging, rijrichting, naam en hectometerpalen.

Het NWB-wegen kan samen met gegevens over verkeer (verkeerintensiteit, files, ongevallen) gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in het vervoer. Andere logische gegevens in dit thema zijn parkeervoorzieningen en carpoollocaties. De gegevens kunnen eveneens geïntegreerd worden met minder voor de hand liggende thema's als grondgebruik, bebouwingsinformatie en sociaaleconomische informatie.

Het NWB bevat naast wegen ook vaarwegen (NWB-vaarwegen).