Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Fysieke beperkingen voor voertuigen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

ontheffingen@rdw.nl

Externe links

In deze dataset vindt u transportbeperkingen voor voertuigen en voertuigcombinaties zoals viaducten, bruggen, wegversmallingen, maximale transporthoogte, -breedte en massa. Transportbeperkingen voor LZV Lange Zware Voertuigen zijn als geschikt of ongeschikt weergegeven.

Aan de hand van deze dataset worden de routes voor speciaal transport ontwikkeld. De gegevens kunnen ook van pas komen voor bijvoorbeeld ruimtelijke planning.

Deze dataset wordt veelal gebruikt in samenwerking met andere weggegevens uit het INSPIRE thema Vervoersnetwerken, zoals het NWB-Wegen.