Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk-data@rws.nl

Externe links

Dit bestand met vaarwegkenmerken biedt u een uitgebreid overzicht van de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen.

Voor iedere haven, vaarweg of een deel van een vaarweg is een zogenoemde bevaarbaarheidsklasse toegekend. De indeling voor die klassen is gebaseerd op de afmetingen van standaard-schepen en duwstellen volgens de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (CEMT) in. Aan de klassen I tot en met VII werd voor Nederland een klasse 0 toegevoegd, voor vaarwegen kleiner dan klasse I. Klasse VII is niet overgenomen: duwvaart met negen bakken komt niet voor in Nederland.

De klassen zijn gebaseerd op de volgende zaken:

 • lengte en de breedte van het vaartuig (het grootste duwstel); 
 • breedte en diepte van de vaarweg; 
 • kunstwerken (schutlengte, wijdte, drempeldiepte en hoogte van hefdeuren en/of vaste bruggen); 
 • eventuele (scherpe) bochten in de vaarweg.

De volgende klassen worden onderkend in de dataset:

 • 0 Kleine vaartuigen en recreatievaart
 • I Spits
 • II Kempenaar
 • III Dortmund - Eemskanaalschip
 • IV Rijn - Hernekanaalschip, Eenbaksduwstel
 • Va Groot Rijnschip, Eenbaksduwstel
 • Vb Tweebaksduwstel (lange formatie)
 • VIa Tweebaksduwstel (brede formatie)
 • VIb Vierbaksduwstel
 • VIc Zesbaksduwstel

Dit bestand wordt bijvoorbeeld gebruikt om in combinatie met andere datasets een route over het water te plannen.

Zie ook de website van Rijkswaterstaat