Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Vegetatie kwelders

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk-data@rws.nl

Externe links

In deze dataset vindt u vegetatie van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden).

Van elk karteringsgebied in de Wadden of Zeeuwse Delta zijn de volgende kaarten beschikbaar:
- vegetatiezoneringskaart,
- vegetatiestructuurkaart,
- Habitattypenkaart,
- KRW-zoneringskaart,
- bedreigde vegetatiekaart (rode lijst soorten),
- grove duintypenkaart (GST).

De gegevens zijn geinventariseerd op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk.

Voor de bijbehorende toelichting per karteringsgebied kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat over de Delta en over de Wadden.

Kwelders zijn te vinden op de grens van land en zee. Het zijn begroeide, buitendijks gelegen, zoute of brakke gebieden die bij laagwater droog liggen en bij hoogwater kunnen overstromen. Het zijn bijzondere gebieden met vaak zeldzame flora en fauna. Niet alleen beschermt Rijkswaterstaat een groot deel van deze gebieden, ook worden ze landelijk gemonitord.

Kwelders hebben voor Nederland een belangrijke functie; ze bieden bescherming tegen de zee. Buitendijkse kwelders breken de kracht van hoge golven nog voordat ze de dijk bereiken. De natuurlijke kwelders hoeven niet beschermd te worden. Ze kunnen probleemloos onderlopen. Landaanwinningskwelders worden wel door Rijkswaterstaat beschermd, anders zullen ze geheel door erosie verdwijnen.

Zie voor meer informatie over kwelders in het algemeen de website van Rijkswaterstaat