Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Verspreiding van soorten

Geografische spreiding van dier- en plantensoorten per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid.

Verspreiding van soorten Verspreiding van soorten

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [2]

Vegetatie kwelders

Vegetatie kwelders

In deze dataset vindt u vegetatie van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden).
Volledige beschrijving
Zeegraskartering

Zeegraskartering

In deze dataset vindt u gegevens over locaties waar zeegras groeit. Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets