Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten

Systemen om aan ruimtelijke informatie een unieke reeks coördinaten (x, y,z) en/of breedte, lengte en hoogte toe te kennen, gebaseerd op een horizontaal en verticaal geodetische datum.

Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten

Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten speelt een specifieke rol, die anders is
dan van de andere INSPIRE-thema's. Het bevat geen specificatie van een (te raadplegen of downloaden) dataset.

Informatie over een plek op aarde, een object, wordt meestal weergegeven met x-,y- en zcoördinaten.Posities in de kaart worden weergegeven als xy-coördinaten (in Nederland via het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, kortweg RD), terwijl hoogtes worden weergegeven als z-coördinaat, in Nederland via de NAP-hoogte (Normaal Amsterdams Peil).

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [1]

Ligging RD-punten

Ligging RD-punten

In deze dataset vindt u de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS89.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets