Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Statistische eenheden

Eenheden voor verspreiding en gebruik van statistische informatie

Statistische eenheden Statistische eenheden

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [5]

Bestuurlijke grenzen

Bestuurlijke grenzen

In deze dataset vindt u de administratieve grenzen afkomstig uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De volgende bestuurlijke grenzen zijn beschikbaar: gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens.
Volledige beschrijving
Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Deze dataset bevat de grenzen van gemeenten, wijken en buurten met een aantal statistische gegevens zoals aantal inwoners, bevolkingssamenstelling en afstand tot voorzieningen.
Volledige beschrijving
Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens over onder meer het aantal inwoners weergegeven in vierkanten van 100m x 100 meter.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets