Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Nuts- en overheidsdiensten

Nutsvoorzieningen zoals riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening, bestuurlijke en maatschappelijke instanties van de overheid, zoals bestuurlijke overheden, civiele bescherming, scholen en ziekenhuizen.

Nuts- en overheidsdiensten Nuts- en overheidsdiensten

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [3]

Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Deze dataset toont de administratieve en sociale overheidsdiensten zoals die staan ingeschreven in het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel.
Volledige beschrijving
Ziekenhuizen in Nederland

Ziekenhuizen in Nederland

In de dataset ‘Ziekenhuizen in Nederland’ vindt u de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets