Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geografische namen

Namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden, voorsteden, gemeenten, nederzettingen, of andere geografische of topografische kenmerken van openbaar of historisch belang.

Geografische namen Geografische namen

Binnen Europa is al ervaring opgedaan met het opbouwen van een infrastructuur voor de
beschikbaarstelling van (meertalige) geografische namen in het kader van e-content plus. Nederland heeft ook in dit project, Eurogeonames, geparticipeerd. Het resultaat is een Europese internetdienst voor geografische namen. Deze geografische namen en bijbehorende attributen worden rechtstreeks beschikbaar gesteld door de nationale topografische en kadastrale diensten uit verschillende EU-landen.

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [2]

Geografische Namen (natte deel van) Nederland

Geografische Namen (natte deel van) Nederland

In deze dataset vindt u de namen van plaatsen en objecten in de wateren van het Nederlands territorium: het Nederlandse Continentaal Plat, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Wateren. 
Volledige beschrijving
Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

In deze dataset vindt u onder meer de namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden of nederzettingen, en elk geografische of topografische object dat van publieke of historische waarde is. U kunt deze dataset gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. 
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets