Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geografisch rastersysteem

Geharmoniseerde multiresolutieraster met een gemeenschappelijk beginpunt en gestandaardiseerde plaats en grootte van de gridcellen.

Geografisch rastersysteem Geografisch rastersysteem

Geografische rastersystemen speelt net als de coordinaatsystemen een specifieke rol, die anders is dan van de andere thema’s. Ook dit thema bevat geen specificatie van een (te raadplegen of downloaden) dataset. Er is voor dit thema geen INSPIRE-dataprovider te benoemen.