Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Gebieden met natuurrisico's

Kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt door natuurrisico's (alle atmosferische, hydrologische, seismische, vulkanische verschijnselen en ongecontroleerde branden die door hun locatie, hevigheid en frequentie, mogelijk ernstige maatschappelijke gevolgen kunnen hebben), zoals overstromingen, aardverschuivingen en -verzakkingen, lawines, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Gebieden met natuurrisico's Gebieden met natuurrisico's

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [2]

Aardbevingen

Aardbevingen

In deze dataset vindt u gegevens over aardbevingen in Nederland. Van elke aardbeving zijn de magnitude, diepte en type aardbeving vastgelegd.
Volledige beschrijving
Overstromingen

Overstromingen

De dataset toont de overstromingsgevaren en de overstromingsrisico's.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets