Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ligging RD-punten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS89.

Het Rijksdriehoeksstelsel is onderdeel van de geometrische infrastructuur van Nederland. Dit landelijke netwerk van coördinaatpunten wordt gebruikt voor landmeetkundige werkzaamheden en plaatsbepaling. Het stelsel bestaat uit actieve GNSS-referentiestations die constant signalen uitzenden en 'passieve' punten zoals kerktorens en grondankers.