Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Bestuurlijke grenzen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

kcc@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de administratieve grenzen afkomstig uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De volgende bestuurlijke grenzen zijn beschikbaar: gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens.

De grenzen van rijk, provincies en gemeenten worden formeel vastgesteld per Ministerieel Besluit en vastgelegd in de kadastrale kaart van de basisregistratie Kadaster (BRK). De grenzen in deze dataset zijn gegeneraliseerd met een tolerantie van 10 meter.

Naast de bestuurlijke grenzen uit de BRK ontsluiten de waterschappen de Waterschapsgrenzen en Dienst der Hydrografie de maritieme grenzen.