Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Demografie in vierkanten 500m bij 500m

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

infoservice@cbs.nl

Externe links

Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens over onder meer woningaantallen en stedelijkheid, weergegeven in vierkanten van 500 x 500 meter.

Dit bestand bevat de volgende informatie:

  • aantal inwoners (2000-2012);
  • de woningaantallen (2000-2011);
  • de omgevingadressendichtheid;
  • de stedelijkheid;
  • de toename van het aantal inwoners in de periode 2000-2010;
  • voor het jaar 2011 de indeling naar herkomst, een leeftijdsverdeling naar 4 leeftijdsklassen voor inwoners en de gemiddelde WOZ waarde voor woningen.

Een vergelijkbaar bestand bestaat ook voor vierkanten van 100 x 100 meter.

Aan ieder vierkant wordt een codering van de locatie toegekend, opgebouwd uit een Oost en een Noord coordinaat van het linksonderpunt van het vierkant.

Daarnaast wordt in een kolomnaam voor de gehele dataset de grootte van het vierkant vermeld en de projectie van het onderliggend gebied waarop de vierkanten als rechthoekig net betrekking hebben. De onderliggende projectie is conform het stelsel van Rijksdriehoeksmeting. Het snijpunt van de oost- en noord coordinaat, het 0,0 punt, is de linksonderhoek van een vierkant.

Meer informatie over de gegevens in deze dataset vindt u in het document Statistische gegevens per vierkant van het CBS.