Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

infoservice@cbs.nl

Externe links

Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens over onder meer het aantal inwoners weergegeven in vierkanten van 100m x 100 meter.

In dit bestand vindt u informatie over:

  • aantal inwoners (2000-2012);  
  • de woningaantallen (2000-2011); 
  • toename van het aantal inwoners in de periode 2000-2010; 
  • voor het jaar 2011 de indeling naar herkomst, een leeftijdsverdeling naar 4 leeftijdsklassen voor inwoners en de gemiddelde WOZ waarde voor woningen.

Een vergelijkbaar bestand bestaat ook voor vierkanten van 500x500 meter.

Aan ieder vierkant is een codering van de locatie toegekend, opgebouwd uit een Oost en een Noord coordinaat van het linksonderpunt van het vierkant. Daarnaast is voor de gehele dataset in een kolom de grootte van het vierkant vermeld en de EPSG-code van de projectie van het onderliggend gebied waarop de vierkanten als rechthoekig net betrekking hebben.

Zie voor meer informatie over dit bestand de publicatie statistische gegevens per vierkant van het CBS.