Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

infoservice@cbs.nl

Externe links

Deze dataset bevat de grenzen van gemeenten, wijken en buurten met een aantal statistische gegevens zoals aantal inwoners, bevolkingssamenstelling en afstand tot voorzieningen.

Het CBS hanteert voor de presentatie van haar statistische gegevens onder andere gemeente, wijk- en buurtgrenzen. Denk aan gegevens als: 

  • Aantal inwoners
  • Bevolkingssamenstelling
  • Afstand tot voorzieningen (kinderopvang, ziekenhuizen, station)
  • Aantal personenwagens

De wijk- en buurtgrenzen zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens die in deze dataset staat, is afkomstig uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) van het Kadaster. Meer informatie over dit bestand vindt u in de CBS publicatie wijk- en buurtkaart 2013.

INSPIRE Webservices van wijk- en buurtgrenzen zijn ook beschikbaar voor de jaren

 

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Inzicht in woongenot en voorzieningen

Inzicht in woongenot en voorzieningen

WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een instrument dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. De WZWV combineert gedetailleerde lokale gegevens over bijvoorbeeld woningvoorraad, voorzieningen aanbod, locaties en capaciteit met gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA) en landelijk beschikbare achtergrond kaarten (wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d). INSPIRE draagt bij aan het gestandaardiseerd beschikbaar zijn van deze gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/inzicht-woongenot-en-voorzieningen