Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ziekenhuizen in Nederland

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

atlas@rivm.nl

Externe links

In de dataset ‘Ziekenhuizen in Nederland’ vindt u de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland.

Deze dataset geeft de locaties weer van zowel de algemene, de academische ziekenhuizen als de buitenpoliklinieken. Het betreft de situatie van september 2013. Van elke locatie is beschreven:

  • het soort ziekenhuis,
  • de locatienaam,
  • de naam van de organisatie
  • de adresgegevens.

Categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra worden buiten beschouwing gelaten.

Het doel van de dataset is om het actuele aanbod en de verspreiding van ziekenhuizen in kaart te brengen. De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze kaart wordt onder meer gebruikt in de Nationale Atlas Volksgezondheid  o.a. om de reistijd en de afstand tot het dichtsbijzijnde ziekenhuis te bepalen.