Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Zoutvelden en -productieputten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Deze dataset toont u de locaties van de zoutproductieputten en de zoutvelden.

In kader van de Mijnbouwwet worden de gegevens van zoutvelden in Nederland verzameld. In Nederland bevinden zich momenteel vijf zoutproductieputten.

Deze dataset bevat de cumulatieve zoutproductie van (zout)putten in Nederland. TNO houdt deze bij sinds 2003. Omdat de vorm van de zoutcavernes in de tijd wijzigen, worden de zoutvelden als een punt weergegeven.

In de dataset vindt u:

  • Naam van het zoutveld en -productiepunt; 
  • Het soort vindplaats van de mineralen;
  • Welke groep van minerale afzettingen;
  • Soort minerale afzetting.

Meer informatie over de Zoutwinning vindt u in het Nederlandse Olie- en Gasportaal