Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Natuurlijke alfa activiteitsconcentratie in lucht uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@rivm.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over achtergrondstraling.

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een waarschuwings-meetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Onder normale omstandigheden levert het meetnet informatie over de natuurlijke achtergrondstraling.
De meetlocaties zijn zo goed mogelijk verspreid over Nederland. Op elke locatie wordt 24 uur per dag beoordeeld of het omgevingsdosisequivalenttempo boven de natuurlijke stralingsachtergrond uitkomt.

De dataset 'Natuurlijke alfa activiteitsconcentratie in lucht' is een van de twee datasets die vanuit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit beschikbaar is. De dataset wordt verzameld in kader van het EURATOM verdrag en geeft de situatie voor 2011 weer. De andere dataset bevat het omgevingsdosisequivalenttempo.

Zie voor meer informatie de website van het Rivm.