Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@rivm.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012.

Het betreft de verplichte luchtkwaliteit elementen uit de EU-richtlijn 2008/50/EG Luchtkwaliteit:

 • Koolstofmonoxide (CO)
 • Ozon (O3)
 • Stikstofoxide (NO)
 • Stikstofdioxide (NO2)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Ammoniak (NH3)
 • Benzeen (C6H6)
 • Fijn stof (PM10)
 • Zeer fijn stof (PM2.5)
 • Arseen (As)
 • Cadmium (Cd)
 • Lood (Pb)
 • Nikkel (Ni)
 • Benzo[a]pyreen (b-a-p)

Naast het jaargemiddelde van de diverse componenten per meetlocatie wordt er ook informatie weergegeven over het aantal metingen waarop dit jaargemiddelde is berekend. De gegevens zijn gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM op diverse meetlocaties verspreid over Nederland.