Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Klimaatobservaties: etmaalgegevens KNMI stations

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

datacentrum@knmi.nl

Externe links

In deze dataset vindt u klimaatobservaties van KNMI weerstations per etmaal.

De dataset Klimaatobservaties laat de etmaalgegevens van de KNMI waarneemstations zien. De volgende data wordt ontsloten:

  • Temperatuur
  • Luchtvochtigheid
  • Verdamping
  • Neerslag
  • Windsnelheid
  • Windrichting

Het betreft dus de gemiddelde waarde per 24 uur. De klimaatobservaties betreft enkel de stations op het land.

De waarnemingen die door het KNMI worden uitgevoerd, worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijk opgedragen publieke taken. Het betreft hier waarnemingen te land, ter zee en in de lucht. Het KNMI beschikt daarmee over basisgegevens die worden gebruikt voor de dagelijkse weerberichtgeving en voor klimatologische informatie.

Deze dataset betreft het de etmaalgegevens voor klimaatobservaties enkel van de stations op het land. De actuele nationale waarnemingen voor weerobservaties worden in een aparte dataset ontsloten. De locaties van de waarneemstations zijn ook in een aparte dataset beschikbaar.