Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk-data@rws.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de geluidsbelasting van verkeer op de snelweg.

De geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2011. Het geeft de etmaalwaarde weer die er dat jaar gemiddeld was. Op de kaarten staan de geluidscontouren (de lijnen tussen twee kleuren) van een snelweg.

Omdat het geluid van een weg telkens verandert, wordt het gemiddelde geluidsniveau uitgedrukt in één getal, als Lden. Hierbij staat 'L' voor level (niveau) en 'den' voor day, evening en night (dag, avond en nacht). De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel.

Lden is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Lday, het gemiddelde geluidsniveau van alle dagperioden (7.00 tot 19.00 uur) van een jaar;
  • Levening, het gemiddelde geluidsniveau van alle avondperioden (19.00 tot 23.00 uur) van een jaar;
  • Lnight, het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van een jaar.

De kleuren op de kaart laten zien wat de invloed is van een snelweg op de omgeving. Groen staat voor weinig geluid, paars voor veel geluid. Op de kaart is alleen het geluidsniveau opgenomen hoger dan 55 decibel. Lagere geluidsniveaus zijn niet weergegeven.

Op de kaart staan alle snelwegen die worden beheerd door Rijkswaterstaat. Geluidskaarten van andere wegen en andere geluidsbronnen zijn te vinden bij provincies en een aantal gemeenten.

De geluidskaart geeft zowel de gemiddelde etmaalwaarde (Lden: Level day, evening, night) als de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur; Lnight) van deze jaren weer. De hoeveelheid geluid is vermeld in stappen van vijf decibel.

In de viewservice waarnaar deze site verwijst, zijn de jaren 2006 en 2011 opgenomen.

Zie voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat