Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Drinkwaterkwaliteit

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@rivm.nl

Externe links

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.

Om de goede kwaliteit van drinkwater in Nederland in stand te houden wordt veel aandacht besteed aan de risicobeheersing van bron tot kraan. De waterleidingbedrijven analyseren de waterkwaliteit op een uitgebreide parameterset. Het RIVM verzamelt deze gegevens en rapporteert jaarlijks over de drinkwaterkwaliteit in Nederland. Naast wettelijk voorgeschreven stoffen worden ook nieuwe stoffen in het milieu onder de loep genomen.

De metingen drinkwaterkwaliteit zijn uitgevoerd door de waterleidingbedrijven. Alleen de meetresultaten boven de detectiegrens zijn opgenomen.

Per drinkwaterpompstation is een uitgebreide parameterset beschikbaar met:

  • Chemische parameters, namelijk de concentraties van o.a. arseen, chloride, fluoride, nikkel, nitraat, natrium en sulfaat.; 
  • Microbiologische parameters, zoals E-coli en enterococcen; 
  • Indicatorparameters, zoals troebelingsgraad, zuurgraad, geur en de smaak.

Zie voor meer informatie de website van het Rivm.