Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

kcc@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u een overzicht van de ligging van kadastrale percelen in Nederland.  

De dataset bevat de begrenzingen van de percelen. Deze gegevens zijn onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De data in deze registratie is onderdeel van het stelsel van Basisregistraties.

Voor analyses op het vlak van ruimtelijke ordening en planning kunt u de kadastrale percelelen koppelen met datasets uit de INSPIRE thema’s Gebouwen en Landgebruik.

Meer informatie over de Basisregistratie Kadaster, vindt u op de website van het Kadaster.