Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Milieubewakingsvoorzieningen

Locatie en werking van milieubewakingsvoorzieningen, met inbegrip van waarneming en meting van emissies, de staat van de milieucompartimenten en van andere ecosysteemparameters (biodiversiteit, ecologische omstandigheden van vegetatie, enz.) door of namens de overheidsinstanties.

Milieubewakingsvoorzieningen Milieubewakingsvoorzieningen

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [5]

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

In deze dataset vindt u de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012.
Volledige beschrijving
Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

In deze dataset vindt u gegevens over achtergrondstraling.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets