Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Menselijke gezondheid en veiligheid

De geografische spreiding van ziekten (allergieën, kankers, ademhalingsziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid (biomarkers, vruchtbaarheidsdaling, epidemieën) of het welzijn van de mens (vermoeidheid, stress, enz.) die direct (luchtvervuiling, chemicaliën, aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of indirect (voedsel, genetisch gemodificeerde organismen, enz.) samenhangen met de kwaliteit van het milieu.

Menselijke gezondheid en veiligheid Menselijke gezondheid en veiligheid

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [6]

Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.
Volledige beschrijving
Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

In deze dataset vindt u de geluidsbelasting van verkeer op de snelweg.
Volledige beschrijving
Geluidscontouren provinciale wegen

Geluidscontouren provinciale wegen

In deze dataset vindt u gegevens over de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal van verkeer op provinciale wegen.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets