Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geologie

Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling en structuur, inclusief vast gesteente, waterhoudende grondlagen en geomorfologie.

Geologie Geologie

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [6]

Boringen ondiepe ondergrond

Boringen ondiepe ondergrond

Dit bestand toont u de locaties waar een geologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Het gaat hier om boringen die: als doel hebben 'Geologische verkenning'; niet onder de Mijnbouwwet vallen; in Nederland liggen; openbaar zijn.
Volledige beschrijving
Digitaal Geologisch Model (DGM)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een grootschalig landsdekkend lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het gaat tot een een diepte van ongeveer 500 meter.
Volledige beschrijving
Geologische overzichtskaart

Geologische overzichtskaart

Deze dataset geeft de geologische afzettingen aan of nabij het maaiveld weer, tot een diepte van ca. 5 meter.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets