Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Gebieden die worden beheerd, gereguleerd of gebruikt voor rapportage op internationaal, Europees, nationaal,regionaal en lokaal niveau, met inbegrip van stortplaatsen, gebieden rond drinkwaterbronnen waar beperkingen gelden, nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde vaarwegen op zee of op grote binnenwateren, gebieden voor het storten van afval, gebieden waar geluidsbeperkingen gelden, gebieden met toestemming voor exploratie en mijnbouw, stoomgebieden, relevante rapportage-eenheden en gebieden voor kustbeheer.

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [11]

Geluidszones industrielawaai

Geluidszones industrielawaai

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. 
Volledige beschrijving
Geluidszones rondom vliegvelden

Geluidszones rondom vliegvelden

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de Nederlandse provincies vergunningen verlenen en toezicht houden.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets