Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Faciliteiten voor productie en industrie

Industriële productievestigingen, met inbegrip van installaties die onder Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (1) vallen en waterontrekkingsfaciliteiten, mijnbouw, opslagplaatsen.

Faciliteiten voor productie en industrie Faciliteiten voor productie en industrie

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [5]

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

In het Landelijk Grondwater Register vindt u gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar het riool in 2011

Industrie emissies naar het riool in 2011

Deze dataset toont de industriele emissies naar het riool. Hierbij gaat het om jaarvrachten.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets