Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Energiebronnen

Energiebronnen met inbegrip van koolwaterstof, waterkracht, bio-energie, zon, wind enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.

Energiebronnen Energiebronnen

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [22]

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

In dit bestand vindt u een classificering van gebieden naar hun totale potentie om aardwarmte te winnen uit watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers).
Volledige beschrijving
Huishoudelijk hout en snoeiafval

Huishoudelijk hout en snoeiafval

Deze dataset toont het huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Ligging Industrie en CO2 emissies

Ligging Industrie en CO2 emissies

Deze dataset bevat de ligging van industrie en CO2 emissies om potentie van restwarmtebronnen uit industrie in beeld te brengen.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets