Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Biogeografische gebieden

Gebieden met betrekkelijk homogene ecologische omstandigheden die gemeenschappelijke kenmerken vertonen.

Biogeografische gebieden Biogeografische gebieden

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [1]

Fysisch geografische regio’s Nederland

Fysisch geografische regio’s Nederland

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets