Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Adressen

Locatie van onroerende zaken, gebaseerd op adresaanduidingen, gewoonlijk aan de hand van de straatnaam, het huisnummer en de postcode.

Adressen Adressen

Voor het INSPIRE thema Adressen is de landelijke voorziening voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) aangemerkt. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is opdrachtgever voor de BAG. Het Kadaster beheert de landelijke voorziening.

NB: De postcodes in Nederland zijn eigendom van TNT. Europees gebruik is niet afgekocht bij TNT.

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [1]

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In deze dataset vindt u adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De dataset is landsdekkend. 
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets