Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Waterdelen (Top10NL)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

kcc@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.

Het TOP10NL bestand is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). In dit bestand vindt u onder meer de benaming van waterdelen en een typering van het water (ven, rivier, waterloop).

De TOP10NL wordt voor meerdere INSPIRE thema's gebruikt.

Voor het INSPIRE thema Bodemgebruik ontsluit de TOP10NL de feitelijke bedekking van de bodem van Nederland zoals wegen, spoorwegen, water, gebouwen, gras, en bos. Hoe het land wordt gebruikt, vindt u bij het INSPIRE thema Landgebruik. In het thema Landgebruik is een grasbodem bijvoorbeeld nader gedefinieerd als weiland of als voetbalveld.

Voor het INSPIRE thema Gebouwen ontsluit de TOP10NL gegevens over het type gebouw (station, religieus gebouw, vuurtoren, molen, etc). Deze informatie ontbreekt in de Basisregistratie Gebouwen (LV BAG).

Voor het INSPIRE thema Hydrografie ontsluit de Top10NL gegevens over de benaming en type waterlopen (zee, waterloop, meer, plan, ven, vijver).

Voor het INSPIRE thema Vervoersnetwerken ontsluit de TOP10NL de wegen, spoorwegen, waterwegen en de kabelbanen.

Voor het INSPIRE thema Zeegebieden, biedt de Top10NL informatie over de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.

TOP10NL is het meest gedetailleerde bestand uit de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT is onderdeel van het stelsel van Basisregistraties. TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en informatie uit externe bestanden. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen.

Zie voor meer informatie de website van het Kadaster