Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Kades, waterkeringen en kunstwerken

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@hetwaterschapshuis.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de locaties van kades, waterkering en kunstwerken.

De volgende datasets zijn ontsloten:

  • Aquaduct
  • Brug
  • Dam of stuw
  • Duiker
  • Schutsluis
  • Sifon
  • Sluis: inlaat sluis, schuif, spui sluis of uitwateringssluis

Deze gegevens zijn afkomstig van de diverse waterschappen en worden onder meer gebruikt voor het beheer van deze infrastructuur.