Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

In deze dataset vindt u de hoogte van een locatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 1 (AHN-1) met een 25 meter grid resolutie. Dit betekent dat geheel Nederland is opgedeeld in 25 bij 25 meter vierkanten waarvan de hoogte is weergegeven.

Het Actueel Hoogte bestand Nederland is een landsdekkende dataset met informatie over hoogtegegevens. Het bestand is gemaakt voor en door Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies. Zij gebruiken het bij de dagelijkse werkzaamheden.

Naast het 25 meter grid zijn vier direct aan het AHN gerelateerde datasets ontsloten, namelijk:

  • de vlieglijnen,
  • bladindex,
  • puntdichtheid,
  • de stadspolygonen.

Sinds maart 2014 is ook AHN-2 als opendata beschikbaar. Dit bestand is nog meer gedetailleerd.

Zie voor meer informatie het Actueel Hoogtebestand Nederland