Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Mossel- en oesterhabitats

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u het areaal mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Van elke gebied is bekend of het een oesterbed, een mosselbed of een gezamenlijk bed is van oesters en mosselen.

Het areaal mossel- en oesterbanken wordt jaarlijks in kader van de beleidsmonitoring opgenomen. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Cluster Duurzame Visserijketens. De bestandsopname zelf wordt 2 maal per jaar uitgevoerd door IMARES.

De percelen voor consumptie, de schelpdierpercelen (kweken en oogsten van mosselen en oesters) en de mosselzaad invanginstallaties (kweken van mosselzaad) worden binnen het INSPIRE thema Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur ontsloten.

De zogenaamde Beschermde gebieden voor schelpdierwater, die moeten worden beschermd of verbeterd ten einde schelpdieren te ondersteunen, zijn in een aparte dataset beschikbaar. Binnen deze gebieden dient goede kwaliteit van schelpdierwater bereikt te worden met het oog op het garanderen van een goede kwaliteit van schelpdierproducten die bestemd zijn voor menselijke consumptie.