Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

REGIS-II is een digitaal hydrogeologisch model van de vaste ondergrond van Nederland. Het geeft onder andere een overzicht van goed en slecht doorlatende lagen met betrekking tot grondwater tot een diepte van 500 meter.

Het REGIS II model geeft inzicht in de hydrogeologische opbouw en doorlatendheid van de ondergrond op een regionale schaal. Het model geeft door middel van grids inzicht in het voorkomen, de diepteligging, de dikte en de hydraulische eigenschappen van hydrogeologische eenheden alsook in de ligging van breuken.

Daarnaast vormt REGIS II een adequate basis voor ondergrondschematisaties ten behoeve van landelijke en regionale grondwatermodellen. Aangevuld met lokale (boor)informatie is REGIS II ook een uitgangspunt voor lokale grondwatermodellen.

Ga voor meer informatie over dit ondergrondmodel naar het DINOloket