Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Grondwatermonitoringsputten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

In Nederland wordt op tal van plaatsen de stand en/of samenstelling van het grondwater gemeten. In deze dataset vindt u de locaties waar het grondwateronderzoek plaatsvindt.

In grondwaterputten bevinden zich een of meer buizen die de grondwaterstand of samenstelling van het grondwater meten. De grondwaterputten die u in deze dataset vindt, voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de put ligt in Nederland;
  • er rust geen embargo op de grondwaterstanden en/of samenstelling van het grondwater.

Ga voor meer informatie over grondwater naar het DINOloket