Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

GeoTOP

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld (3D) van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 30 meter onder het maaiveld.

GeoTop beschrijft de ondergrond die het meest intensief gebruikt wordt. Het bestand biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor selectie van locaties voor grote infrastructurele werken, grondwaterstudies, bodemdalingsberekeningen en meer.

In GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen gridcellen (voxels) van 100 bij 100 meter met een dikte van een halve meter. Elke gridcel bevat informatie over stratigrafie, lithologie en de onzekerheid omtrent hun voorkomen. Het GeoTOP model is op dit moment beschikbaar voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

Zie voor meer informatie over de ondergrond van Nederland het DINOloket