Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geologische overzichtskaart

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Deze dataset geeft de geologische afzettingen aan of nabij het maaiveld weer, tot een diepte van ca. 5 meter.

De afzettingen zijn ingedeeld volgens de nieuwe lithostratigrafische indeling die vanaf 1997 door TNO is ontwikkeld. In deze indeling worden de afzettingen onderscheiden op grond van hun lithologische en/of seismische eigenschappen, stratigrafische positie en herkomst. Ouderdom van de afzettingen speelt bij de classificatie geen rol. 

Meer informatie over geologische afzettingen in Nederland vindt u in het DINOloket