Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een grootschalig landsdekkend lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het gaat tot een een diepte van ongeveer 500 meter.

Het model geeft inzicht in de diepteligging en dikte van geologische eenheden (formaties) alsook in de ligging van breuken. Dit model is geschikt voor studies op regionaal niveau. Voor studies op lokaal niveau zijn aanvullende data nodig. 

Meer informatie over het Digitaal Geologisch Model en andere modellen, vindt u op het DINOloket.