Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Boringen ondiepe ondergrond

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Dit bestand toont u de locaties waar een geologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Het gaat hier om boringen die:

  • als doel hebben 'Geologische verkenning';
  • niet onder de Mijnbouwwet vallen;
  • in Nederland liggen;
  • openbaar zijn.

Van de boringen zijn één of meer van de volgende gegevens beschikbaar:

  • een openbare lithologische beschrijving of een of meer boorgat documenten;
  • één of meer boormonsterfoto's;
  • één of meer boorgatmetingen;
  • één of meer chemische analyses;
  • één of meer korrelgrootte analyses.

Zie voor meer informatie over boren in de Nederlandse Ondergrond het DINOLoket