Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Zwemwater locaties en kwaliteit

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u zwemwaterlocaties zoals aangewezen door de provincies, meetpunten waar de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd en een omschrijving van de meting.

De ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties worden jaarlijks, als ze geschikt bevonden zijn door de provincies aangewezen. Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op de zwemwaterlocaties circa elke 14 dagen gecontroleerd door de waterkwaliteitsbeheerder.

In deze dataset vindt u van elke zwemwaterlocatie de naam van het zwemwater en het bevoegde gezag. Van elk meetpunt is de locatie, de waterbeheerder en een omschrijving van de meting bekend.

Deze gegevens worden onder meer gebruikt op de website zwemwater.nl