Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk-data@rws.nl

Externe links

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.

In dit bestand vindt u alle kanalen, rivieren en meren in beheer bij Rijkswaterstaat en de Waddenzee en Noordzee. Voor de waterwegen zijn er dijken, kades, sluizen, oevers, kribben, duikers, afrasteringen en vaarwegsignaleringen ingetekend. Het bestand bevat tevens hoogte-informatie van alle objecten en van het maaiveld.

Dit bestand is een standaard geo-informatie bestand voor Rijkswaterstaat en vormt de basis voor diverse werkprocessen. Het bestand wordt gebruikt voor het regelen van beheer en onderhoud, voor onderzoek en voor het opstellen van de begroting.