Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Vergunningen voor ontgrondingen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset ziet u waar in Nederland vergunningen zijn afgegeven voor ontgronding.

Als een laag grond wordt afgegraven waardoor het maaiveld daalt, is sprake van een ontgronding. De provincies registeren en reguleren ontgrondingen via vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet.

Ontgrondingen worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld de winning van zand en klei of bij de aanleg van wegen. Ook egalisaties of diepploegen van landbouwgronden zijn ontgrondingen.