Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Stroomgebieddistricten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk@ihw.nl

Externe links

Dit bestand toont de Kaderrichtlijn Water waterlichamen (grond én oppervlaktewater) en de stroomgebieddistricten.

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het stroomgebieddistrict de voornaamste eenheid voor stroomgebiedsbeheer. Deze dataset bevat gegevens over:

  • Grondwaterlichaam: een afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen
  • Oppervlaktewaterlichaam: een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.
  • Stroomgebieddistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water, artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven.

In Nederland kennen we het stroomgebieddistrict Rijn, Eems, Maas en Schelde